Kontaktujte nás

Volejte 602 733 925

Inženýrská činnost

Nabízíme plné zastupování investora v projektové přípravě, při realizaci stavby až po předání do užívání – stavba ,,na klíč‘‘.

Provádíme investorskou a inženýrskou činnost spojenou s obstaráním všech nutných dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných k zahájení územního řízení, podání žádosti o územní rozhodnutí a zajištění jeho vydání.

Provádíme investorskou a inženýrskou činnost spojenou se stavebním řízením, tj. projednání projektové dokumentace, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o stavební povolení a zajištění jeho vydání.

Zajišťujeme geodetické zaměření, radonový a stavebně – geologický průzkum, včetně jejich vyhodnocení a návrhu potřebných opatření.

V průběhu realizace stavby, provádíme technicý dozor investora "TDI", který mimo jiné zahrnuje: kontrolu dodržování podmínek provádění stavby vyplývající ze stavebního povolení a obecně technických podmínek, koordinaci výstavby a spolupráci dodavatelů, kontrola a dodržování smluvních podmínek provádění stavby, kontrola činností stavebních prací a použitých materiálů. Řešení problémů stavby včetně přijímání nápravných opatření, činnost cenového, nákladového dozoru v jednotlivých fázích stavby,...

Zajistíme veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení na předčasné užívání stavby, případně její části.

Nabízíme tyto služby

Úklid kanceláříKompletní i částečný úklid kanceláře. Diskrétnost samozřejmostí.

Hygienický servis

Péče o zeleň

Mytí solárních panelů